Dijital Dünya Teknoloji

Teknoloji Üretimine Tam Destek!

Teknolojik ürün üretimine yönelik yatırım proje tutarını oluşturan harcamalar için hali hazırda verilen geri ödemesiz destek miktarları yeniden belirlendi ve ciddi şekilde arttırıldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yatırım konusu teknolojik ürünün üretimine yönelik yatırım proje tutarını oluşturan harcamalara, işletmenin büyüklüğüne göre geri ödemesiz sağlanacak destek miktarları yeniden belirlenirken, mikro işletmeler de kapsama alındı.

Bu kapsamda, mikro işletmelere yatırım proje tutarının en fazla yüzde 60’ı, küçük işletmelere yüzde 50’si, orta büyüklükteki işletmelere yüzde 40’ı, büyük işletmelere de yüzde 10’u kadar destek sağlanacak. Söz konusu destek oranları daha önce küçük işletmelerde yüzde 40, orta büyüklükteki işletmelerde yüzde 30, büyük işletmelerde yüzde 10 olarak uygulanıyordu.

Destek tutarı, mikro işletmelerde 8 milyon lirayı, küçük işletmelerde 7 milyon lirayı, orta büyüklükteki işletmelerde 6 milyon lirayı, büyük işletmelerde 3 milyon lirayı geçemeyecek.

Ar-Ge desteği

Süreçleri yurt dışında gerçekleşmiş ve o ülkedeki kurum, kuruluş veya fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleriyle veya öz kaynaklar kullanılarak Ar-Ge sonucu ortaya çıkan, patenti alınan, TÜBİTAK tarafından onaylanan teknolojik ürünün üretimine yönelik yatırımlar Türkiye’de yapılırsa, destek kapsamında değerlendirilecek.

Kamu araştırma enstitüleri, merkezleri ve altyapılarında gerçekleştirilen Ar-Ge sonucu ortaya çıkan teknolojik ürünlerin yatırımı için yapılan başvurular, bu ürünle ilgili tüm hakların başvuru sahibine devredilmiş olması ve noter tasdikiyle belgelendirilmesi halinde destek alabilecek.

Başvurular, Değerlendirme Komisyonu tarafından en geç 45 iş günü içinde karara bağlanacak. (aa)

About the author

Işık Hızıツ

Gelecekteyim – Geleceği Önemsiyoruz!

Add Comment

Click here to post a comment