Dijital Dünya

İhracatçıların beklediği “Yeşil Pasaport” resmen başladı.

İhracatçıların büyük bir heyecanla beklediği “yeşil pasaport” uygulaması resmen başladı. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile son üç yılda yıllık ortalama ihracat tutarı Bakanlar Kurulunun belirleyeceği değerin üzerinde olan firma yetkililerine 2 yıl süreyle yeşil pasaport verilecek. İhracatta bayram havası estiren karardan 10 bin 784 firma yararlanırken 13 bin 915 kişi yeşil pasaport sahibi olabilecek.

İhracatı desteklemek amacıyla 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nda değişikliğe gidilerek 1 milyon doların üzerinde ihracat yapan firmaların yetkililerine verilecek yeşil pasaport uygulaması resmen hayata geçmiş oldu.

Bakanlar Kurulunun İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararına göre; son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı

1-10 milyon dolar olan firmaların bir,

10 milyon dolar üzeriyle 25 milyon dolar arasında olan firmaların iki,

25 milyon dolar üzeriyle 50 milyon dolar arasında olan firmaların üç,

50 milyon dolar üzeriyle 100 milyon dolar arasındaki firmaların dört,

100 milyon dolar üzerinde olanların ise beş yetkilisine yeşil pasaport verilebilecek.

İhracatçıların yeşil pasaport sahibi olabilmesi ile ilgili ilk adım, Resmi Gazete’nin 9 Ağustos 2016 tarihli sayısında yayınlanan, “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 7.maddesiyle, “son üç yılda Bakanlar Kurulunca belirlenecek ortalama tutarın üzerinde ihracat gerçekleştiren firmanın yetkililerine, iki yıl süreyle hususi damgalı (yeşil) pasaport verilebilir” hükmünün getirilmesiyle atılmıştı. Resmi Gazete’nin 23 Mart 2017 tarihli sayısında ise ihracatçıların yeşil pasaport sahibi olabilmelerinin şartları belirlendi.

Ekonomi Bakanlığı 15 gün içerisinde yeşil pasaport alma hakkına sahip firmaları Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine ve İhracatçı Birliklerine iletecek. Bu sürecin sonunda yeşil pasaport başvuruları kabul edilmeye başlanacak.

 

Yeşil Pasaport Kimlere Verilecek?

 Resmi Gazete’nin bugün yayınlanan karara göre; son üç yıllık ihracatı ortalama 1 milyon dolar ile 10 milyon dolar arasında olan firmalara 1, 10 milyon dolar ile 25 milyon dolar arasında ihracat gerçekleştiren firmalar 2, 25 ile 50 milyon dolar arasında ihracatı olan firmalar 3, 50 ile 100 milyon dolar arası ihracatı olan firmalara 4 ve 100 milyon dolar üzeri ihracat gerçekleştiren firmalar 5 yetkilisine yeşil pasaport müracaatında bulunabilecek. İhracatçılara yeşil pasaport 2 yıl süreyle verilirken, eş ve çocukları bu haktan yararlanamayacak.

Yeşil pasaport müracaatı, İçişleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığınca müştereken belirlenen talep formu eksiksiz doldurulduktan sonra firmanın üyesi olduğu ihracatçı birliğine yapılacak. İhracatçı Birliği belgelerin eksiksiz olduğunu tespit ettikten sonra Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüğü’ne sunulacak. Bölge Müdürlüğü onayı sonrasında pasaport müracaatı şahsen yapılacak.

Yeşil Pasaportla Ticari Seyahatler %20 Artacak

Türkiye ihracatının yaklaşık yüzde 30’unu gerçekleştiren İMMİB’de yeşil pasaport kararı sevinçle karşılandı. Türkiye genelindeki 13 İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin en büyüğü olan ve çatısı altındaki 6 İhracatçı Birliğiyle hizmet veren İMMİB Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı sağlamak ve ihracatını yukarıya taşımak için var gücüyle çalışıyor. Ürünlerini dünyanın pek çok ülkesine götüren ihracatçılar yeşil pasaport ile önlerindeki en büyük engellerden biri olan vize sorununu aşıyor.

About the author

Işık Hızıツ

Gelecekteyim – Geleceği Önemsiyoruz!

Add Comment

Click here to post a comment